ASTROLOGICKÁ  PORADNA  ELIXÍR

Astroložka Kateřina Marie Posoldová


se věnuje astrologii od roku 1993.

Je absolventkou astrologických kurzů Elišky Landovské, Jana Franka, Petra Rastokina, Rudolfa Starého. Při svých studiích se zaměřila především na obor astropsychologie.

Od roku 1998 poskytuje astrologické konzultace. Od roku 2000 vedla kurzy astrologie pro začátečníky i pokročilé.

Během let K.M.Posoldová publikovala v různých časopisech  (astrologická poradna, články o astrologii aj.) : Magický svět, Astro, Yellow aj.

V současné době, od roku 2010 dosud,  má svou poradenskou rubriku v časopise  VE  HVĚZDÁCH.

 

K čemu je dobrá astrologická konzultace?

ASTROLOGIE nabízí hlubší pohled do všech oblastí života i do skrytých zákoutí duše. Pomáhá hledat možnosti, talenty a schopnosti.  Pomáhá pochopit, proč jsme v některých oblastech neuspěli, jaké poučení z toho vyplývá a co máme v sobě zpracovat, abychom danou problematiku zvládli. Poukazuje na  nejvhodnější období ke změnám a na období, kdy je třeba držet se svých jistot a být opatrnější.

ASTROLOGIE pomáhá nasměrovat osobnost ke kreativnímu a smysluplnému prožívání životního příběhu. Jak  lépe využít možností a talentů, přijmout nevyhnutelné a čelit výzvám života.

ASTROLOGIE nám dovolí nahlédnout na účel a cíl vlastního života, pomáhá nám hledat naši osobní, individuální cestu.

Astrologické konzultace v oblastech:

Povolání : pomoc při výběru povolání, změny práce apod.
Studia : nadání pro studium, pomoc při volbě oboru, průběh studií
Partnerské a milostné vztahy : volba vhodného partnera,  shody a neshody v partnerském životě, průběh a vývoj vztahu
Vztahy v rodině,  pracovní, přátelské a jiné vztahy.
Zdraví : okolnosti a hlubší příčiny zdravotních problémů naznačí možnosti vypořádání se s problémem. Volba vhodného data pro operativní zákroky. NE diagnóza
Výpočet plodných dnů
Volba vhodného okamžiku : Volba vhodného okamžiku : pro zahájení důležitých událostí, např. sňatek, zahájení stavby domu, zakoupení domu nebo auta, počátek podnikání, nástupu do zaměstnání, založení firmy apod.
Rozbor aktuálních problémů
Výhled do blízké budoucnosti :
zhruba na jeden rok, období vhodná pro určité aktivity (navazování vztahů, změny v povolání, bydlení, cestování apod) a období, kdy je lépe být v určitých oblastech opatrnější, držet se zpátky.
 

HOROSKOPY   DĚTÍ

Přáli byste si více pochopit své dítě? Motivy jeho jednání? Hledáte, jak podpořit jeho schopnosti a talenty a pomoci mu v oblastech, které podle vás nezvládá uspokojivě? Váháte, v kterých situacích je dobré dítě podporovat a podněcovat a kdy naopak není radno „tlačit na pilu“, aby se dítě nezablokovalo? Hledáte pro své dítě vhodnou školu, kroužek, sport apod?

Ráda bych vám nabídla možnost vypracování horoskopu pro vaše dítě. Tento hlubší pohled do duše dítěte vám poví mnoho o schopnostech, které je vhodné rozvíjet, ale i o problémových oblastech. Horoskop osvětlí charakterové vlastnosti dítěte a naznačí směry, kterými se bude v životě ubírat. Dle vašich přání je možno podrobně rozebrat některé oblasti i konkrétní specifické problémy.

V poradenské činnosti dávám stoprocentně přednost ústní konzultaci, je třeba, abychom si s rodiči vzájemně dobře porozuměli a bylo dobře pochopeno jádro probíraného problému. Při konzultaci je dobré dělat si poznámky nebo nahrávat na diktafon. Můžete se též na různé věci zeptat.

Pokud není možná ústní konzultace, mohu rozbor horoskop vypracovat písemně.

PÍSEMNÉ   ROZBORY

provádím pouze v případě, kdy není možno se domluvit na skype nebo na telefonické konzultaci.

 

   


 Zdravotní problematika

hlubší příčiny existujících nemocí (ne diagnóza)
 
 stanovení vhodných termínů pro operativní zákroky

stanovení plodných dnů  

dle metody MUDr Evžena Jonáše, 13 termínů v roce, velmi často se liší od termínů ovulace, avšak byla shledána asi 83% úspěšnost. Každé vypočtené datum odpovídá horoskopu těhotenství, je zvláště zkoumáno z hlediska úspěšnosti donosit zdravé dítě. Tato metoda je i velmi úspěšná pro stanovení termínů umělého oplodnění.

 

 

PARTNERSKÉ  HOROSKOPY

Oblasti souladu, střetů, nepochopení. Kdo koho ovládá? Co se s tím dá dělat?

ONA  A  ON ve všech podobách.
Vzájemné vztahy rodinných příslušníků.
Vztahy spolupracovníků.
Vztahy s nadřízenými a podřízenými.

Co se mám od něho naučit?

Je to perspektivní vztah?

DŮLEŽITÉ : při sjednávání konzultace je třeba uvést :

Jméno, datum, hodinu (co nejpřesněji), místo narození

a dále okruh problémů, které Vás aktuálně zajímají a potřebujete s nimi poradit

 

Honorář :


Osobní horoskop: ústní konzultace asi 1 - 1,5 hod, dle potřeby i déle:                                            600,-Kč  

     Písemný rozbor horoskopu:                                                                                                                      1 500,-Kč

 Rozbor partnerských vztahů (rozbor dvou horoskopů a jejich vzájemných vztahů – osobní konzultace :     1 200,-Kč

Výhled na 1 rok - podrobně, písemně, tranzity (pouze v rámci poradny)                                                           400,- Kč

 Stanovení vhodného okamžiku  (např. sňatek, koupě domu, auta, začátek podnikání);                                 400,- Kč

Výpočet plodných dnů na 1 rok (event. pohlaví dítěte) ; i písemně, mailem apod.                                            500,- Kč
 

 

OBJEDNÁVKY   do   poradny :

Kateřina Marie Posoldová
mobil :603 463 931

novyelixir@seznam.cz