Nebeská  brána

Nebeská brána :   
astrologické karty

 

  

 Soubor se skládá z 25 karet a knížky popisující jednotlivé karty a různé možnosti výkladu. Karetní systém je založen na principech astrologie. Každý z dvanácti základních  kosmických principů je reprezentován dvěma kartami, karta 25 tvoří střed, je  symbolem lidské duše. Obrázky na kartách jsou dílem akademické malířky Zdeňky Marschalové.  Část ilustrací vychází z předloh gotických iluminací rukopisů, ostatní karty jsou volně vytvořeny a přizpůsobeny původnímu stylu. Obrázky jsou prosté, působí svou       elementární symbolickou hodnotou.                                                                                                                                         
            Pro dobrý, smysluplný výklad není nutná znalost astrologie. Karty mohou být naopak velmi užitečné pro nenásilné, postupné proniknutí do astrologického myšlení a astrologických vztahů. Dalo by se říci – malá obrázková učebnice astrologie.
Pro astrology se pak nabízí možnost podrobného výkladu podobajícího se rozboru horoskopu: jednotlivé karty představující planetární energie jsou kladeny do kruhu dvanácti domů a při interpretaci vypovídají o životních oblastech odpovídajících příslušným domům.
Využití karet může být mnohostranné. Můžeme použít nejrůznější schémata výkladu, která známe například z Tarotu. Při interpretaci se zaměříme nejprve na vlastní pocity, které máme při prohlížení karty, pak si můžeme v knížce přečíst o možnostech, které vytažená karta nabízí a hledat symbolické propojení s položenou otázkou. Karet je možno použít rovněž k meditaci, při níž vnímáme energie planet, znamení, obrázků se stejnými energetickými vibracemi, jako má náš problém. Léčíme stejné stejným.
Nebeská brána jako první karta souboru odpovídá principu Ascendent - Beran – Mars. Je jednotícím pojítkem celého karetního systému. Představuje bránu do duše, rozhovor mezi vnitřním světem člověka a světem vnějším. Karty naznačují, co musíme v sobě změnit, abychom zůstali pevně ve svém vlastním středu, nenechali se vykolejit různorodými vlivy okolního prostředí a přitom nepřestávali komunikovat s vnějším světem.
   
 
 Články z časopisu ASTRO, 14/05 až 18/05: